Priključci i dodatna oprema

Kontaktirajte nas

Naš stručni tim pružit će Vam kompletnu uslugu.

Dokumentacija

Preuzmite katalog

Naše reference

Make Appoinement

Radni stolovi - priključci i dodatna oprema

Opskrba tekućinama na radnim stolovima omogućuje laboratorijskim tehničarima da imaju sve što im je potrebno kada im je potrebno i na mjestu upotrebe, tj. na radnim stolovima.

Hladna, topla, demineralizirana, destilirana voda, komprimirani zrak, sve vrste plinova i drugih tekućina – uz prethodno planiranje sve je dostupno kroz odgovarajuće laboratorijske instalacije.
Električni priključci – 230V, 400V, standardni ili industrijski priključci, u odgovarajućoj zaštiti od prskanja i prodora vlage na električne instalacije – sve se može pronaći u TOF asortimanu.